تزریق پلاستیک با ربات IML

تزریق پلاستیک

تزریق پلاستیک با ربات IML یکی از شیوه های لیبل زنی در تکنولوژی نوین است. می دانیم که برچسب زدن قالب های پلاستیکی به سه روش و یا با سه تکنولوژی صورت می گیرد. تزریق پلاستیک با ربات IML به دلیل مزایا و ویژگی هایی برتر متداول ترین روش در صنعت پلاستیک می باشد. به […]